Základne informácie

Centrálny server, výkonny počítač s dostatkom úložneho priestrou na ktorom pracujú súčastne všetci uživatelia vo vašej spoločnosti. Vaše aplikácie bežia na centrálnom serveri a uživatelia k nim pristupujú cez svoje pracovné stanice.

Diskové úložisko

Dlhodobo uchovávané dáta sa často ukladajú do dátových archívov a skladov. Keď vezmeme do úvahy ešte ďalšie faktory, akými sú náklady na zabezpečenie rýchlosti prístupu, dodatočné nároky na prenosové siete, integráciu do existujúceho IT prostredia, ochranu súkromia a životnosť dát ,je zrejmé, že správa a riadenie archivovaných dát nie je jednoduchá záležitosť. Náš system je určený pre klientov ktorý hľadajú riešenie archivácie a ochrany dát a dôležitých informácií za výhodnú cenu.

Štandardná technika

Naše zariadenia sú designované tak aby optimálne plnili úlohy na ktoré su určené. Ponúkane modely sme pripravili so zreteľom na to aby ich hardware a software konfigurácia bola "vyladená" pre konkrétny účel. Od výberu výkonu procesora cez veľkosť operačnej pamäte až kapacitu inštalovaného diskového poľa.

Značková technológia

Každý z ponúkaných modelov je konštruovaný z kvalitných komponentov dodávaných svetovými výrobcami. Kvalitné skrine firmy Chenbro dodávane s integrovaným systémom výmenných ramčekov pre harddisky.Výkonne procesory firmy Intel a mainboardy firmy Asus predstavujú moderný základ pre nami ponúkane systémy.

Main set Frameless parachute Blanchard's air balloon Landscape with trees and cows
logo logo logo logo logo logo logo
logo logo logo logo